Djelatnici

Djelatnici u našoj školi

Ivana
Filipović

ravnateljica

Cornelia
Ćerlek

računovođa

Željko
Bartulović

poljoprivredni predmeti

Klaudija
Brečić

engleski jezik

Petra
Perak

hrvatski jezik i knjiž.

Lora
Prusac

kemija i stručni predmeti

Leonardo
Galamboš

TZK

Martina
Glučina

povijest i vod. knjižnice

Zoran
Martinović

njemački jezik

Mario
Sršen

TZK

Ivana
Bukmir

ekonomski predmeti

Ivica
Vištica

ekonomski predmeti

Danijela
Primorac

hrvatski jezik

Petar
Nikolić

geografija i engleski jezik

Ina
Žderić

ekonomski predmeti

Edita
Jerković

vjeronauk

Kristina
Džaja

matematika

Jelena
Dropulić

spremačica

Ivana
Dujmović

spremačica

Mario
Šutalo

informatika

Josip
Jelčić

njemački jezik

Mate
Mihaljević

domar

Maja
Bajo Mataga

tajnica