Projekti

Projekti u kojima sudjeluje naša škola

IPA projekt: Going Global with GAP Local

Naziv projekta: Going Global with G.A.P. Local

IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala  - Program Europske Unije za Hrvatsku; Grant shema  “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada / gospodarstva; Naziv projekta: Dobra lokalna poljoprivredna praksa pomaže globalnom cilju.

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) instrument je Europske unije za razdoblje 2007-2013. koji zamjenjuje programe CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD. Republika Hrvatska korisnica je IPA programa od 2007. i nastavit će to biti do trenutka pristupanja Europskoj uniji. Ova dodjela bespovratnih sredstava financira se u sklopu IPA Komponente IV, Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala (HRDOP),  prioritetne osi 3: Jačanje ljudskog kapitala i zapošljivosti. 

Program IPA sastoji se od sljedećih komponenti:

1.    Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

2.    Prekogranična suradnja

3.    Regionalni razvoj – Promet, Okoliš, Regionalna konkurentnost

4.    Razvoj ljudskih potencijala

5.    Ruralni razvoj.

IV. komponenta IPA programa podupire prioritete i mjere usmjerene na poticanje zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja te socijalnog uključivanja, definirane Operativnim programom “Razvoj ljudskih potencijala”. http://www.delhrv.ec.europa.eu

Postojeće strukovno obrazovanje u Hrvatskoj ne osigurava uvijek stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada jer se obrazovni programi ne osuvremenjuju odgovarajućom brzinom. Nadalje, treba ojačati kapacitete strukovnih škola za pružanje suvremenog i relevantnog praktičnog osposobljavanja kako bi svojim učenicima mogle osigurati osuvremenjene kompetencije i pristup najsuvremenijim tehnologijama te tako podignule njihovu važnost na tržištu rada. Međutim, škole kroz pristup “odozdo prema gore”(bottom-up) mogu u školskim kurikulumima, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/2008), razvijati inovativne izvannastavne i druge obrazovne aktivnosti, programe i projekte kako

bi premostile postojeći raskorak.

Ova dodjela bespovratnih sredstava nastavak je aktivnosti provedenih kroz projekt i dodjelu bespovratnih sredstava IPA IV HRD “Implementacija novih kurikuluma” te rezultata ostvarenih u projektima CARDS 2002 i CARDS 2003 za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.

Srednja poljoprivredna i tehnička škola također je iskoristila bespovratna sredstva iz programa CARDS 2003 s projektom “Uspostavljanje agrokemijskog laboratorija”  ukupne vrijednosti 176.666,47 EUR, a koji je proveden u 2007. i 2008. godini.

Kao nastavak aktivnosti te rezultata ostvarenih u projektima CARDS 2003,  osmislili  smo projekt „Going Global with GAP Local“, s kojim smo se javili na natječaj u okviru grant sheme Modernizacija školskih kurikuluma.

Potpisivanjem Ugovora o sufinanciranju projekata u okviru sheme dodjele bespovratnih sredstava Europske unije, pod nazivom „Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama tržišta rada/gospodarstva“, započelo je s provedbom projekt Srednje poljoprivredna i tehnička škole. Ugovor za Srednju poljoprivrednu i tehničku školu 21.9.2012. u Zagrebu potpisala je ravnateljica Dragica Zadro.

Naša škola, kojoj je ovo druga dodjela bespovratnih sredstava iz fondova EU, provest će projekt „Going Global with G.A.P. Local“ vrijedan 80.624,07 eura, od čega EU sufinancira s iznosom od 71.182,99 EUR.

 

Osobna karta projekta:

Naziv projekta: „Going Global with G.A.P. Local“

Nositelj: Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen

Vrijednost projekta: 80.624,07 EUR

Partner: Srednja škola Čapljina, Bosna i Hercegovina

Suradnik: Mandarinko d.o.o.

Trajanje projekta: 11 mjeseci

Cilj ove dodjele bespovratnih sredstava je daljnji razvoj i povećanje kapaciteta strukovnih škola za pružanje suvremene i na učenika usmjerene nastave u skladu s promjenjivim potrebama gospodarstva.

 

Specifični ciljevi projekta su:

-          primjena načela dobre poljoprivredne prakse kroz izvannastavnu školsku grupu,

-          uvođenje pristupa podučavanja usmjerenog na učenike,

-          jačanje suradnje između škola partnera, lokalnih poljoprivrednih gospodarstava i malih i srednjih poduzetnika kod uvođenja dobre poljoprivredne prakse.

 

Projektne aktivnosti:

-          formiranje vannastavne grupe učenika – GAP grupe,

-          edukacija o načelima dobre poljoprivredne prakse,

-          edukacija nastavnika za rad  kroz projektnu nastavu i nastavu usmjerenu učeniku,

-          odabir deset poljoprivrednih gospodarstva na čijim gospodarstvima će se uspostaviti i nadzirati poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse, uključujući gospodarstva Srednje škole Čapljina i Srednje poljoprivredne i tehničke škole, Opuzen,

-          nabavka opreme i poljoprivrednih potrepština za potrebe certifikacije,

-          certifikacija odabranih gospodarstava sukladno međunarodnom standardu kvalitete- GLOBAL G.A.P. standardu,

-          izrada priručnika, učeničkih radova i eseja na razne teme vezane za načela Dobre poljoprivredne prakse i implementaciju GLOBAL G.A.P. standarda

-          nabavka stručne literature,

-          posjet partnerskoj školi u Čapljini, Bosna i Hercegovina,

-          studijska putovanja na međunarodne poljoprivredne sajmove:

  1. Međunarodni sajam  organske proizvodnje i ekoturizma „ORGANIC SARAJEVO 2013“, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
  2. Proljetni međunarodni bjelovarski sajam na sajamskom prostoru u Gudovcu, Bjelovar, Hrvatska,
  3. Agrifood Expo 2013, Verona, Italija,

-          Izrada letaka, brošura, te dorada postojeće službene web stranice škole za potrebe prezentacije projektnih aktivnosti,

-          organizacija završne konferencije.

 

AKTIVNOSTI

U sklopu IPA projekta Going Global with GAP Local učenici GAP grupe posjetili su poljoprivredno imanje partnerske škole u Čapljini.
Imanje se nalazi par kilometara od Čapljine, na Strugama. Srednja škola Čapljina u poljoprivrednim zanimanjima obrazuje ukupno četiri odjeljenja. Škola ima šezdesetogodišnje iskustvo u obrazovanju učenika strukovnih zanimanjima o čemu svjedoči imanje na Strugama sa širokom paletom asortimana voćaka, povrtnih kultura, ukrasnog, ljekovitog i egzotičnog bilja.
Nastavnici Marijofil Rupčić i Ankica Alilović srdačno su nas ugostili i pokazali imanje. Naknadno su nam se pridružili ravnateljica Anela Rozić-Vrankić te nastavnik Marko Goluža. Na nastavi na imanju zatekli smo i nastavnicu Sretenku Alilović, kao i vrijedne učenike/ce na praktičnoj nastavi.
Galeriju fotografija pogledajte ovdje....
 
 
U sklopu IPA projekta Going Global with GAP Local učenici GAP grupe doputovali su u Veronu na posjet sajmu AGRIFOOD EXPO 2013, vodeći europski poljoprivredni sajam općeg tipa. Putnici su noćili u mjestu Citta Murata a osim Verone, poljoprivrednog sajma i Julijine kuće pri povratku su svratili i u Padovu...
Galeriju fotografija pogledajte ovdje...
 
 
U sklopu IPA projekta Going Global with GAP Local učenici GAP grupe su 27. 2. otputovali na Međunarodni sajam organske proizvodnje i eko turizma Sarajevo 2013., ORGANIC SARAJEVO 2013.
 
U sklopu projekta Going Global with G.A.P. Local, koji je financiran sredstvima EU iz programa IPA Komponenta IV, održana je radionica o GLOBAL Gap-u. Učenici, članovi GAP grupe, nastavnici poljoprivredne grupe predmeta, predstavnici partnerske Srednje škole u Čapljini kao i ostali zainteresirani sudjelovali su u radionici. Radionicu o načelima GLOBAL Gap standarda održao je stručni suradnik u projektu, Dragan Crnomarković.
 
 
U sklopu IPA projekta Going Global with GAP Local održana je radionica vezana za unapređenje kapaciteta nastavnika u strukovnim školama s posebnim naglaskom na nastavu usmjerenu učeniku - projektna nastava. Na radionici su uz naše nastavnike sudjelovali predstavnici partnerske škole iz Čapljine ravnateljica Anela Jozić-Vrankić te nastavnik Marijofil Rupčić. Radionicu je pripremila i vodila Maja Jukić, stručnjakinja u obrazovanju. Općenito možemo reći da je radionica postigla svoj cilj budući da nas je pripremila za razumijevanje projektne nastave.
 
 
U sklopu IPA projekta Going Global with GAP Local učenici GAP grupe s kolegama iz partnerske škole iz Čapljine su 23. 3. otputovali na 16. Bjelovarski proljetni sajam u Bjelovaru. Kako je bilo u Bjelovaru pogledajte u sljedećoj galeriji.....https://www.facebook.com/media/set/?set=a.467598913311715.1073741832.144859825585627&type=3
 
 
Učenici GAP Grupe, u sklopu aktivnosti IPA projekta “Going Global with GAP Local”, dobili su zadatak uzorkovati vodu iz sliva rijeke Neretve, a koju poljoprivrednici koriste za navodnjavanje nasada mandarina. Cilj je utvrditi kemijske I mikrobiološke parametre. U kemijske parametre spadaju amonij, nitrat, nitriti, kloridi/salinitet, KMnO4, rezidualni Cl2, boja, miris, okus, elektrovodljivost, mutnoća, temperatura. U mikrobiološke parametre spadaju Escherichia coli, ukupnih koliforma, Enterococcus spp. Broj kolonija na 22C, 37C. S voditeljicom GAP Grupe Jadrankom Žderić učenici su uzorkovali vodu na dvije lokacije: 1. Lokacija Tisno koja se nalazi na glavnom toku rijeke Neretve 2. Lokacija Prunjak, koja je pritoka Male Neretve. Uzorci su spremljeni u staklene sterilizirane posude te su flomasterom naznačeni datum, vrijeme I lokacija uzimanja uzoraka. Uzorci vode upućeni u Zagreb, u kontrolnu kuću „Croatiakontrola“. Analiza uzoraka utvrdila je kemijsku i mikrobiološku ispravnost vode za navodnjavanje. Pomnijom analizom razvidna je značajna razlika u parametrima s obzirom na lokaciju pa je koncentracija nitrata i nitrita nešto veća na lokaciji Prunjak a salinitet 3 puta veći na Lokaciji Tisno što je svakako bilo za očekivati s obzirom na trendove zaslanjenja rijeke Neretve.
 
 
Završna konferencija projekta
U petak, 7.6. smo se iz dva razloga okupili u Hotelu Merlot. Prvi razlog je taj, što je u svibnju prije deset godina osnovana Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu. Prijašnjih godina nismo slavili budući smo smatrali da je prerano i da je još dosta posla ispred nas. Godine su prolazile, iz osnovne škole prešli smo u svoje prostore, malo po malo smo otkupljivali postojeći školski prostor, dograđivali, rekonstruirali, uknjižavali, generacije su izlazile iz škole, ove godine čak 7. po redu, kupovali opremu, didaktički materijal, plastenik ali i osvajali natječaje za sredstva iz fondova EU, čak dva. A to je ujedno drugi razlog našeg okupljanja ovdje jer je ovaj skup jedan od predviđenih aktivnosti našeg EU projekta koji nosi naziv Dobra lokalna poljoprivredna praksa pomaže globalnom cilju ili engleski „Going Global with GAP Local“. Stoga smo odlučili spojiti ugodno s korisnim i Dan škole obilježiti i radno i praznično. Informacije sa skupa bile su korisne svima kojima je poljoprivreda postojeća ili buduća struka, a svi ostali su se informirali o novostima i trendovima te zahtjevima prema poljoprivrednicima pri ulasku u EU. Ravnateljica Dragica Zadro izrekla je pozdravnu riječ, Ivana Tomac-Talajić prezentirala je načela i standarde dobre poljoprivredne i okolišne prakse, Ivana Filipović prezentirala je EU projekt, a Josip Tutavac je održao izlaganje o potrebi standarda u poljoprivrednoj proizvodnji. Učeniku Anti Pearu, u sklopu GAP projekta, dodijeljeno je prijenosno računalo. Na kraju smo se družili na domjenku koje je organiziralo osoblje Hotela Merlot. Škola će i dalje nastaviti provoditi aktivnosti na dobrobit poljoprivrednika i poljoprivredne djelatnosti u našoj Neretvanskoj dolini. Za sobom imamo odrađen projekt osnivanja agrokemijskog laboratorija u Opuzenu, laboratorija za analizu tla i biljne tvari jer je gnojidba na temelju analiza preduvjet za Dobru poljoprivrednu praksu. Škola radi na aktivnostima oko dodjele ovlaštenje za izobrazbu profesionalnih poljoprivrednih korisnika o održivoj uporabi pesticida sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida. Ovlaštenjem škole i naših nastavnika koji su se prijavili za predavače, za pružanje usluga obvezne edukacije poljoprivrednika o ograničenoj uporabi pesticida pokrili bismo još dva dodatna područja Dobre poljoprivredne prakse a to je ZAŠTITA BILJA I EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA. S time bismo napravili puni krug vezano za temu Dobre poljoprivredne prakse. A kako bismo stečeno iskustvo iskoristili te nastavili uspješnu tradiciju povlačenja sredstava iz EU fondova u planu imamo prijavu na natječaj za sredstva iz Strukturnih fondova. Na natječaj ćemo ići s projektom rekonstrukcije, proširenja i dogradnje škole.
Galeriju slika možete pogledati na našem facebooku ovdje... https://www.facebook.com/media /set/?set=a.500120370059569.1073741853.144859825585627&type=3
 
 
 
 
 

Dokumenti