Uvjet za upis u zanimanja su i pregledi doktora medicine rada ili nadležnog školskog liječnika.