Pozivaju se sučenici prvih i trećih razreda zanimanje Agroturistički tehničar i Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut na informativu radionicu o pozivu na sudjelovanje u projektu AVATAR.