Danas, u ranim jutarnjim satima, petnaest naših učenika i jedan nastavnik, odputovali su u Portugal na višetjednu stručnu praksu u području agroturizma.