U Poljoprivrednoj, prehrambenoj i veterinarskoj školi Stanka Ožanića, Zadar u ponedjeljak, 21.5. održana je završna konferencija EU projekta „Obuka poljoprivrednih, veterinarskih i agroturističkih tehničara u svrhu unaprjeđenja vještina za razvoj ruralnog područja“ - AVATAR (2017-1-HR01-KA102-035139)