Ravnateljica Ivana Filipović sudjelovala je na aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom "Prema kvalitetnijim KA1 projektima mobilnosti  -  Dijalog između nacionalnih agencija, pružatelja usluga edukacija te predstavnika škola" koja se održala u Kolnu, Republika Njemačka 18. i 19. lipnja 2018.