Obrana završnog rada  u jesenskom roku predviđena je za srijedu, 29. kolovoza u 10,00 sati.