Profunkcionirala je kuhinja u agroturističkom praktikumu.