U prilogu se nalaze rezultati odabira učenika za mobilnost u Frankfurt, Njemačka.