Od 26. do 28. studenog nastavnik Josip Jelčić sudjelovao je na kontaktnom seminaru u Dublinu u okviru aktivnosti transnacionalne suradnje pod nazivom „Enhancing VET provision through European staff mobility: a Contact Making Seminar – Ireland“.