U sklopu projekta Škola za život  danas je u našoj školi održano stručno usavršavanje učitelja/nastavnika na županijskoj i lokalnoj razini za predmet Geografija.