Četrnaest (14) naših učenika upućeni su na dvotjednu stručnu praksu kod njemačkih poslodavaca koji se bave agroturizmom.