Novosti

Oglasna ploča

Izjava o postojanju sukoba interesa

2016-12-23 00:00:00.000Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čelnik ustanove daje izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa u slučaju javne nabave.

Dokumenti