Novosti

Oglasna ploča

Dopunski rad

2017-06-14 00:00:00.000Učenik koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta škola je dužna organizirati pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.

Dopunski rad ne može početi prije isteka roka od 4 dana od završetka nastavne godine.

Raspored održavanja i broja sati za pojedine predmete bit će objavljen u petak u popodnevnim satima.

Dokumenti