Nastavni program

Nastavni plan i program naše škole
AGROTURISTIČKI TEHNIČAR
 

Kratak opis

Agroturistički tehničar se bavi ekološkom proizvodnjom, pripremom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ponudom hrane s vlastitoga poljoprivrednog gospodarstva. Može pružati i druge turističke usluge.

Za obavljanje poslova agroturističkog tehničara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

Opis poslova

Agroturistički tehničar radi na poljoprivrednim, turističkim i ugostiteljskim poslovima vlastitog gospodarstva (bavi se seoskim turizmom). Brine o ekološkom pristupu u uzgoju povrća, voća i stoke. Organizira i vodi brigu o proizvodnji kvalitetne hrane (povrća, mesa, mlijeka ili ribe).

Agroturistički tehničar planira, procjenjuje i promovira usluge i sadržaje koje pruža korisnicima. Također, osmišljava prezentacije nacionalnih običaja, kulturne i povijesne baštine pojedinog dijela zemlje. Planira i vrši nabavu robe te je zadužen za čuvanje živežnih namirnica. Sastavlja jelovnike, organizira pripremu hrane, vodi brigu o ekonomičnosti rada i estetskom izgledu prostora. Rad uključuje povezivanje i dopunjavanje te suradnju sa sličnim gospodarstvima. Agroturistički tehničar surađuje s turističkim zajednicama i ugostiteljskim radnicima te se kontinuirano stručno usavršava.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Agroturistički tehničar mora imati znanja o ekološkoj proizvodnji povrća, voća, vinove loze i drugih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Za rad su mu potrebna osnovna znanja o općim karakteristikama domaćih životinja, načinu njihove reprodukcije, pravilnog hranjenja i njegom životinja te procesima proizvodnje mesa, mlijeka i jaja. Agroturistički tehničari bi trebali imati dobro razvijene vještine hortikulturnog uređenja gospodarstva, uređenje okućnice ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima – od formiranja i sadnje do njege i održavanja. Također, poželjna su znanja i vještine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući pritom tradicionalnu kuhinju i običaje.

Agroturistički tehničar treba znati osmisliti sadržaj i ponude, te prezentacije i promidžbu vlastitih usluga. Treba poznavati povijest i tradicije hrvatskog sela, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme. Agroturistički tehničar treba biti komunikativan, kreativan i snalažljiv, npr. ou rganizaciji različitih načina rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi i na selu.

Mogućnosti zapošljavanja

Agroturistički tehničar se može zaposliti na manjim turističkim i/ili ugostiteljskim objektima koji imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo te bave se proizvodnjom hrane. Također mogu raditi u poduzećima koja se bave raznim vidovima seoskog, ekološkog ili rekreativnog turizma. Postoji i mogućnost samozapošljavanja.


 
NASTAVNI PLAN
 
  nastavni predmet
tjedni broj sati
   
1.razred
2.razred
3.razred
4.razred
1. hrvatski jezik
3
3
3
3
2. strani jezik
2
2
2
2
3. povijest
2
2
-
-
4. tjelesna i zdravstvena kultura
2
2
2
2
5. politika i gospodarstvo
-
-
-
2
6. etika / vjeronauk
1
1
1
1
7. matematika
2
2
2
2
8. fizika
2
-
-
-
9. kemija
2
2
-
-
10. računalstvo
-
2
2
          -
11. turistička geografija Hrvatske
2
-
-
-
12. čovjek, zdravlje i ekologija
2
2
-
-
15. prehrana i poznavanje robe
-
1+1
-
-
16. kuharstvo
-
-
1+1
1+2
17. ugostiteljsko posluživanje
-
-
-
1+1
18. turizam i marketing
-
-
-
1+1
19. biljinogojstvo
1+1
1+1
2+1
-
20. stočarstvo
1+1
1
1+1
          -
21. ekološka poljoprivreda
-
-
1+1
-
22. hortikulturno uređenje gospodarstva
-
-
-
1+1
23. Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, uzgoj južnih kultura, ratarstvo, kunićarstvo, ljekovito bilje, prerada mlijeka, lovstvo, vinarstvo, gljivarstvo, etnologija, knjigovodstvo,  ovčarstvo, prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda, tržište, kozarstvo, izrada autohtonog suvenira...
1+1
1+1
1+1
1+1
24. praktična nastava
4+3
4+3
4+4
3+4
  ukupno
33
32
31
30
  stručna praksa
105
105
105
96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredni tehničar - fitofarmaceut (080504)

Primjenjuje, skladišti i prodaje sredstva za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. Obavlja poslove uzgoja i zaštite biljaka ili obavlja skladištenje i prodaju sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu bilja u poljoprivrednoj ljekarni. Pri tome uslužuje kupce, uređuje prostor prodaje te vodi odgovarajuće evidencije - dokumentaciju skladišta, evidenciju roba, inventuru evidencije nabave i prodaje roba i sl. Poznaje proces proizvodnje i uzgoja poljoprivrednih kultura te ima znanja o voćarstvu, vinogradarstvu, uzročnicima biljnih bolesti i biljnim nametnicima.
Zapreka u obavljanju navedenih poslova su različite alergijske bolesti, tjelesni invaliditet, oštećenja sluha i vida.
Mogućnost zapošljavanja: Stečena znanja moći ćeš koristiti u poduzećima koja se bave poljoprivrednom djelatnošću, moći ćeš raditi u poljoljekarnama, znanstvenim ustanovama, savjetodavnim centrima, osnovati vlastito poljoprivredno obiteljsko gospodarstvo, a nakon završetka ovog programa možeš upisati Agronomski ili neki drugi fakultet.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 - -
4. Geografija 2 1 - -
5. TZK 2 2 2 2
6. Politika i gospodarstvo - - - 2
7. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
8. Matematika 2 2 2 2
9. Fizika 2 2 - -
10. Kemija 2 2 - -
11. Biologija - 2 - -
12. Računarstvo - 2 2 -
Ukupno općeobrazovni dio 18 21 12 12
II. POSEBNI STRUČNI DIO
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
13. Zaštita bilja 2 2 2 3
14. Bilinogojstvo s tloznanstvom 2 - - -
15. Poznavanje poljoprivrednih kultura - 1 1 -
16. Strojevi i alati - - 1 2
17. Ustrojstvo rada u poljoprivrednoj apoteci - - 1 2
18. Skladište poljoprivrednih proizvoda - - 2 -
19. Zaštita čovjekova okoliša 2 1 - -
20. Repromaterijal u poljoprivredi - 2 2 2
21. Poljoprivredna botanika 2 - - -
22. Praktična nastava 4 4 10 12
           
Ukupno stručni dio 12 10 19 21
Sveukupno 30 31 31 33
Stručna praksa 80 80 80 40
 

 

 

Poljoprivredni tehničar - opći (080404)

 

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2 - -
4. Geografija 2 1 - -
5. TZK 2 2 2 2
6. Politika i gospodarstvo - - - 2
7. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
8. Matematika 2 2 2 2
9. Fizika 2 2 - -
10. Kemija 2 2 - -
11. Biologija - 2 - -
12. Računarstvo - 2 2 -
Ukupno općeobrazovni dio 18 21 12 12
II. POSEBNI STRUČNI DIO
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
13. Poljoprivredna botanika 2 - - -
14. Temelji biljnogojstva 2 - - -
15. Tloznanstvo i uređenje tala 2 - - -
16. Ratarstvo - 2 2 2
17. Stočarstvo 2 2 2 2
18. Voćarstvo - - 2 2
19. Vinogradarstvo - - 2 -
20. Povrćarstvo - - 2 -
21. Vinarstvo - - - 2
22. Poljoprivredna mehanizacija - 2 2 2
23. Zaštita bilja - - 2 2
24. Tržište - - - 2
25. Promet i vožnja - - 1 -
26. Obavezni izborni predmet 2 1 1 2
27. Praktična nastava 4 4 4 4
Ukupno stručni dio 14 11 20 20
Sveukupno 32 32 32 32
Stručna praksa 80 80 80 40

 

 

 

Komercijalist

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću, predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda te dogovara sve detalje eventualne kupnje. U poslu komercijalista vrlo je važna usmjerenost na ciljeve, uvjerljivost, strpljivost, snalažljivost, fleksibilnost, samostalnost i sklonost timskom radu. Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole B kategorije. Posao komercijalista ne mogu obavljati osobe koje nemaju dobre organizacijske, prezentacijske i komunikacijske vještine, osobe s psihičkim problemima, kao i osobe s većim teškoćama vida, sluha i glasovno-govorne komunikacije.

I. OPĆEOBRAZOVNI DIO
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik I. - engleski jezik 3 3 3 3
3. Povijest 2 2 - -
4. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1
5. Zemljopis 2 2 - -
6. TZK 2 2 2 2
7. Politika i gospodarstvo 2 - - -
8. Matematika 3 3 3 2
9. Strani jezik II. - njemački jezik 2 2 2 2
Ukupno općeobrazovni dio 20 18 14 13
II. POSEBNI STRUČNI DIO
Red. br.Nastavni predmetTjedni broj sati
1. razred2. razred3. razred4. razred
10. Poznavanje robe 3 3 3 2
11. Trgovinsko poslovanje 2 3 3 -
12. Poslovne komunikacije 2 2 2 2
13. Transport, špedicija i osiguranje - - - 2
14. Tehnika vanjsko-trgovinskog osiguranja - - - 3
15. Poduzetništvo - - 2 3
16. Marketing - - - 3
17. Osnove trgovačkog prava - - 2 -
18. Psihologija prodaje - - - 2
19. Računovodstvo 2 2 2 -
20. Informatika 2 2 2 -
Ukupno stručni dio 11 12 16 17
Strukovne vježbe 2 2 2 2
Sveukupno 33 32 32 32
Stručna praksa 80 80 80 40