Upisi

Vodič za učenike VIII. razreda

Informativna brošura o upisima u 2017./2018. školsku godinu

 

 

 

UPISI 2016./2017.

Na temelju članka 22. Stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 20. Svibnja 2016., Srednja poljoprivredna i tehnička škola u Opuzenu raspisuje

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

 

Srednja poljoprivredna i tehnička škola, OPUZEN

 

Poljoprivredni tehničar-opći

 

 

Agroturistički tehničar

 

Komercijalist

 

Trajanje obrazovanja (godine)

4

4

4

 

Broj upisnih mjesta

 

8

16

22

 

Predmeti posebno važni za upis

 

Biologija i kemija

Biologija i geografija

Povijest i geografija

 

Predmeti posebno važni za upis koji određuje škola

 

Tehnička kultura

Tehnička kultura

Tehnička kultura

 

Strani jezici koji se uče kao obvezni

 

Engleski jezik

Engleski jezik

 

Prvi strani jezik: Engleski jezik

Drugi strani jezik: Njemački jezik

 

Bodovni prag

 

nema

nema

nema

Potrebni dokumenti koji su uvjet za upis

 

Liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

 

Liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

 

Potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija

Posebni uvjeti

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija, Kemija, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 04.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

 

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Biologija, Kemija, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 04.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

 

Natjecanje iz znanja koja se vrednuju pri upisu: Hrvatski jezik, Matematika, Engleski jezik, Povijest, Zemljopis, Njemački jezik, Tehnička kultura. Provjera znanja iz stranog jezika koji kandidat u osnovnoj školi nije učio: 04.07.2016. u 9,00 sati u Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi.

 

Datum zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne  za upis

12. i 13. 07. od 8,00 – 15,00

12. i 13. 07. od 8,00 – 15,00

12. i 13. 07. od 8,00 – 15,00

 

 

 

Ravnateljica: Ivana Filipović, dipl.pol.

 

Opuzen, 7.6.2016.

 

 

 

1. AGROTURISTIČKI TEHNIČAR

Neprestano povećanje standarda života u razvijenom svijetu dovodi do ekspanzije turizma, a seoski turizam, kao novi vid turizma,  je sve rašireniji i prihvaćeniji.  Naša zemlja je bogata prirodnim ljepotama, no nedostaje nam mladih i ambicioznih stručnjaka koji bi seoski turizam masovnije pokrenuli i podignuli ga na višu razinu. 

  • Kao budući Agroturistički tehničar upoznat  ćete se s organizacijom i radom manjih obiteljskih gospodarstva te radom u ugostiteljskim objektima (seoski turizam),
  • Usvojit ćete znanja o primjeni suvremenih tehnologija u proizvodnji zdrave i kvalitetne hrane (voća, povrća, mesa), 
  • Naučit ćete kako se proizvodi i organizira ekološka proizvodnja hrane (strojevi, uređaji i repromaterijali u proizvodnji),
  • Osposobit ćete se za samostalno sastavljanje jelovnika te pripremu hrane.

2. POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR - OPĆI

Školovanje u ovom obrazovnom programu omogućava učenicima kvalitetna opća i stručna znanja.

Poljoprivredni tehničari organiziraju, nadgledaju i usklađuju poljoprivrednu proizvodnju u poljoprivrednim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj im je proizvesti biljne kulture u voćnjacima, na oranicama i u vinogradima.
Kvalitetna teorijska i praktična nastava jamstvo su za uspješno svladavanje ovog programa. Završetak ovog programa učenicima osigurava prvo životno zapošljavanje u raznim gospodarskim i poljoprivrednim poduzećima, ali i nastavak školovanja na srodnim fakultetima.

3. KOMERCIJALIST 

Stjecanjem srednje stručne spreme u zanimanju Komercijalist stječu se mogućnosti zapošljavanja u poslovima nabave, prodaje i organizacije poslova, komercijalnim poslovima zaključivanja špediterskih poslova i trgovačkim poslovima u zemlji i inozemstvu. Uz stručno-teorijska znanja, učenici savladavaju i praktična znanja koja se stječu vježbama iz više nastavnih predmeta, a upotpunjuju praktičnom nastavom u raznim gospodarskim poduzećima tijekom sve četiri godine školovanja. 
Poznavanjem modernih tehnologija rada, te usvajanje novih znanja standard su isplativog privređivanja. Samo dobro informiran i obrazovan proizvođač može stvoriti isplativ i konkurentan proizvod. Sposobnost prilagođavanja takvog proizvoda ukusima i potrebama tržišta samo je jedan od sposobnosti koju stječu komercijalisti u našoj školi. 

ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE

Sukladno uputama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa objavljen je Jedinstveni popis zdravstvenih kontraindikacija svih srednjoškolskih programa u svrhu upisa u 1. razred srednje škole. Tako je za upis u zanimanje:

1. Poljoprivredni tehničar-opći - potrebna liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija.

2. Komercijalist - potrebna potvrda nadležnog školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih indikacija.

3. Agroturistički tehničar - potrebna liječnička svjedodžba medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija.

Potvrde nadležnog školskog liječnika i liječnička svjedodžba  medicine rada dostavljat će se zajedno s upisnicama 12. i 13. srpnja od 8,00 – 15,00 sati.