Upisi

Vodič za učenike VIII. razreda

 

Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 98/19., 64/20.), Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole  te Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Srednja poljoprivredna i tehnička škola objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ

GODINI 2021./2022.

 

 

Agroturistički tehničar

 

Agroturistički tehničar obavlja poslove iz područja agronomije, ugostiteljstva i turizma. Primarno se bavi uzgojem biljaka i domaćih životinja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na ekološki prihvatljiv način poštujući regionalnu tradiciju. Primjenjuje vještine hortikulturnog dizajniranja agroturističkog gospodarstva te uređenja gospodarstva uzgojem tradicijskog cvijeća, ukrasnog drveća, grmlja, voćaka i travnjaka. Primjenjuje vještine u pripremanju i posluživanju hrane na vlastitom gospodarstvu njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje posluživanja.

Agroturistički tehničar organizira javno-edukativna događanja u svrhu promicanja vlastitog gospodarstva kao i prirodnih ljepota te kulturno povijesnu baštinu određene regije.

 

 

 

 

 

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

 

Broj učenika

20

 

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja

Tehnička kultura

 

škola)

 

 

 

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje

Natjecanje mladih tehničara

 

ga srednja škola)

 

 

 

uredan njuh i raspoznavanje boja, uredno kognitivno i emocionalno

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

funkcioniranje, uredna funkcija srčano-žilnog, dišnog i mišićno-koštanog

 

sustava, uredna funkcija kože na otkrivenim dijelovima tijela, odsutnost

 

 

 

 

alergije na profesionalne alergene.

 

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u

liječnička svjedodžba medicine rada

 

program

 

 

 

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

 

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog

Provjera predznanja engleskoga jezika – 29.6. 2021. u 11,00 (na zahtjev učenika)

 

jezika za učenike koji ga nisu pohađali u osnovnoj školi

 

 

 

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog

Provjera predznanja engleskoga jezika – 21.6.2021. u 11,00  (na zahtjev učenika)

 

jezika za učenike s teškoćama u razvoju(koji nisu pohađali)

 

 

 

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni

Engleski jezik

 

nastavni predmeti

 

 

 

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao

Etika, Vjeronauk

 

izborni nastavni predmet

 

 

 

Bodovni prag

-

 

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov

0,00kn

 

udjel godišnje)

 

 

 

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

 

 

 

Komercijalist

 

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Ukoliko je zaposlen u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ukoliko radi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje*.

Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

 

 

 

 

 

Trajanje obrazovnog programa u godinama

4

 

Broj učenika

20

 

Predmet od posebne važnosti za upis (određuje srednja

Tehnička kultura

 

škola)

 

 

 

Natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu (određuje

Natjecanje mladih tehničara

 

ga srednja škola)

 

 

Popis zdravstvenih zahtjeva za program obrazovanja

uredan vid, uredan sluh, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredno

 

kognitivno i emocionalno funkcioniranje

 

 

 

Popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u

potvrda nadležnoga školskog liječnika

 

program

 

 

 

Datumi provođenja dodatnih ispita i provjera

-

 

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog

Provjera predznanja engleskoga jezika – 29.6.2021. u 11,00 (na zahtjev učenika)

 

jezika (za učenike koji nisu pohađali u osnovnoj školi)

 

 

 

Datumi provođenja provjera poznavanja 1. stranog

Provjera predznanja engleskoga jezika – 21.6. u 11,00 (na zahtjev učenika)

 

jezika za učenike s teškoćama u razvoju(koji nisu pohađali)

 

 

 

Popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni

Engleski jezik, Njemački jezik

 

nastavni predmeti

 

 

 

Popis nastavnih predmeta koji se izvode u školi kao

Etika, Vjeronauk

 

izborni nastavni predmet

 

 

 

Bodovni prag

-

 

Naknada za povećane troškove obrazovanja (učenikov

0,00kn

 

udjel godišnje)

 

 

 

Iznos školarine za kandidate izvan EU

0,00kn

 

 

Potrebni dokumenti (upisnice, liječničke potvrde i svjedodžbe te svi ostali dokumenti kojima se dokazuju dodatni bodovi) dostavljaju se u školu 12. i 13. srpnja 2020.g. osobno (od 8 do 12) ili na e-mail: info@ssopuzen.hr.

 

Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2021.

 

  • Jedinstveni popis  zdravstvenih kontraindikacija srednjoškolskih programa
  • Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama  Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole
  • Odluka  o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj 2021./2022.

 

 

 

 

 

** Više informacija o rokovima iz Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole, kao i potrebni obrasci za upis objavljeni su u rubrici NOVOSTI